Czwartek,  7 grudnia 2023, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Festyn na rzecz Gabrysia w Zaje藕dzie Pi艂sudskiego
11/08/2020

Dlaczego ten 艣wiat nie jest taki jak dzisiejszy dzie艅 w Zaje藕dzie ,, PI艁SUDSKIEGO " D膮bie Kujawskie ?... Dlaczego ludzie, kt贸rzy daj膮c drugiemu cz艂owiekowi to co jest bezcenn膮 warto艣ci膮, czyli DOBRO膯 SERCA, tak ma艂o oczekuj膮 w zamian ?... Dlaczego s膮 osoby, kt贸rych cieszy i uszcz臋艣liwia pom贸c i wsparcie drugiego cz艂owieka ? Szanowni Pa艅stwo tak jest dlatego, 偶e Ci ludzie otrzymali w darze od swoich Rodzic贸w Mi艂o艣膰 i Szacunek, otrzymali wychowanie, kt贸re nakazuje uczuciu poda膰 pomocn膮 d艂o艅 tym, kt贸rzy zostali pokrzywdzeni przez los. Dzi臋kuj臋 w imieniu os贸b chorych, Dzi臋kuj臋 w imieniu GABRYSIA JA艁OSZY艃SKIEGO Wam Drodzy Przyjaciele EDYTKO i Darku S艂awianowscy, to co zrobili艣cie, to nie tylko festyn na rzecz GABRYSIA, Wy pokazali艣cie, 偶e Pom贸c drugiemu cz艂owiekowi jest czym艣 co daje poczucie satysfakcji, gdy偶 DOBRO膯 jest jedyn膮 rzecz膮, kt贸r膮 poprzez Dzielenie mno偶ymy..

Wielkie podzi臋kowanie za wsparcie i udzia艂 w festynie Oochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Osi臋cinach oraz Regionalnemu Stowarzyszeniu W臋dkarskiemu w Osi臋cinach.
Dzi臋kuj臋 wam sercem za serce.


Stachniak Julian B艂a偶ej...
Dzi臋kuj臋 Wszystkim Uczestnikom. Zr贸bmy Wszystko by 呕YCIE 呕Y艁O.wi臋cej
Zwolnienie z cz臋艣ci op艂aty z tytu艂u kompostowania odpad贸w.
11/08/2020

Zwolnienie z cz臋艣ci opaty z tytuu kompostowania odpadw

Wjt Gminy Osiciny informuje, e Rada Gminy Osiciny uchwa艂膮 Nr XVI/154/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opaty wprowadzia zwolnienie z cz臋艣ci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytuu posiadania kompostowania przydomowego i kompostowania bioodpadw.

1)      zgodnie z przyjt przez Rad Gminy Osiciny uchwa艂膮 ze zwolnienia bdzie mona skorzysta od 1 wrzenia 2020 r.

2)      ze zwolnienia z opaty w wysokoci 3 z od osoby / m-c mog korzysta waciciele nieruchomoci ktrzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostuj odpady w przydomowym kompostowniku

  • zo偶膮 now deklaracj o wysokoci opaty na nowym druku obowizujcym od 1 wrzenia 2020 r.

3)      do skorzystania ze zwolnienia ju od wrzenia 2020 r. bd upowanieni waciciele,  ktrzy zo偶膮 now deklaracj w okresie  od 1 wrzenia do 10 padziernika 2020 r. 

Zoenie deklaracji po 11 pa藕dziernika 2020 r. bdzie obowizywao na bie偶膮co.

Zwolnienie przysuguje na jedn nieruchomo艣膰, w przypadku dwch lub wicej deklaracji zoonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opaty nie przysuguje.

Informujemy, e  wysoko艣膰 opaty zawsze okrela waciciel nieruchomoci (przez samonaliczenie uwzgldniajce ilo艣膰 osb zamieszkujcych nieruchomo艣膰 i przyjte stawki opat) wy艂膮cznie na obowizujcym druku deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci 
i porz
dku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z p贸藕n. zm.), fakt posiadania kompostownika
i kompostowania bioodpad
w podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia

Wjt Gminy w drodze decyzji stwierdza utrat prawa do zwolnienia w przypadku gdy, waciciel nieruchomoci, ktry zoy deklaracj zawierajc owiadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadw

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadw stanowicych odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemoliwia w贸jtowi lub upowanionej przez niego osobie dokonanie ogldzin  nieruchomoci,
w celu weryfikacji zgodno
ci informacji ze stanem faktycznym

Utrata prawa do zwolnienia nast臋puje od pierwszego dnia miesi膮ca, w kt贸rym stwierdzono wyst膮pienie co najmniej jednej z przes艂anek, o kt贸rych mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, mo偶e nast膮pi膰 nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 6 miesi臋cy od dnia,
w kt贸rym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia sta艂a si臋 ostateczna i wymaga z艂o偶enia nowej deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje si臋 r贸wnie偶, 偶e bioodpad贸w nie mo偶na wrzuca膰 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpad贸w w przydomowych kompostownikach nieruchomo艣膰 nie zostanie wyposa偶ona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie b臋dzie odbiera艂a bioodpad贸w o tego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci oraz nie b臋dzie mo偶na ich przekazywa膰 do Punkt贸w Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych (PSZOK).

Informacje dodatkowe:

  • Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod poj臋ciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego nale偶y rozumie膰 budynek wolno stoj膮cy albo budynek w zabudowie bli藕niaczej, szeregowej lub grupowej, s艂u偶膮cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi膮cy konstrukcyjnie samodzieln膮 ca艂o艣膰,  w kt贸rym dopuszcza si臋 wydzielenie nie wi臋cej ni偶 dw贸ch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u偶ytkowego o powierzchni ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej 30% powierzchni ca艂kowitej budynku.

Z up. W贸jta

insp. Aneta Kwiatkowska

wi臋cej
Zawiadomienie o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 wrze艣nia 2020 r.
11/08/2020

.

Zawiadomienie

o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 wrze艣nia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci
i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) W贸jt Gminy Osi臋ciny zawiadamia, i偶 uchwa艂膮 Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Osi臋ciny z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej op艂aty (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko ? Pomorskiego z 2020 r. poz. 3875) dokonano zmiany stawek op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020 r.


W zwi膮zku z powy偶szym obowi膮zuj膮ca od dnia 1 wrze艣nia 2020 roku stawka miesi臋czna op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi
21,00 z艂.


Zwolnienie w cz臋艣ci z op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj膮cych bioodpady stanowi膮ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysoko艣ci 3,00 z艂 miesi臋cznie od stawki okre艣lonej powy偶ej.


Stawka op艂aty podwy偶szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je偶eli w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie wype艂nia obowi膮zku zbierania odpad贸w komunalnych w spos贸b selektywny wynosi 63,00 z艂 miesi臋cznie od osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰.


Wysoko艣膰 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki op艂aty i danych podanych w deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z艂o偶onej do W贸jta Gminy Osi臋ciny

Op艂at臋 uiszcza si臋 miesi臋cznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia ka偶dego miesi膮ca, kt贸rego obowi膮zek ponoszenia op艂at dotyczy


Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach zawiadomienie
o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstaw臋 do wystawienia tytu艂u wykonawczego.


Pouczenie:

  • Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w贸jt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki op艂aty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie jest obowi膮zany do z艂o偶enia nowej deklaracji i uiszcza op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko艣ci podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, 偶e stanowi podstaw臋 do wystawienia tytu艂u wykonawczego.

  • W my艣l art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych b臋d膮cych podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre艣lonej w deklaracji ilo艣ci odpad贸w komunalnych powstaj膮cych na danej nieruchomo艣ci, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obowi膮zany z艂o偶y膰 now膮 deklaracj臋 w terminie do 10 dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana. Op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko艣ci uiszcza si臋 za miesi膮c, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana.

  • Wed艂ug art. 6m ust. Ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie mo偶e z艂o偶y膰 deklaracji zmniejszaj膮cej wysoko艣膰 zobowi膮zania z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyj膮tkiem przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si臋, je偶eli w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci z艂o偶y now膮 deklaracj臋 zmniejszaj膮c膮 wysoko艣膰:

1) zobowi膮zania z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwi膮zku ze 艣mierci膮 mieszka艅ca w terminie do 6 miesi臋cy od dnia tego zdarzenia;

2) op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwi膮zku z informacj膮 lub korekt膮 faktur, uzyskan膮 z przedsi臋biorstwa wodoci膮gowo-kanalizacyjnego.


W贸jt Gminy Osi臋ciny
Jerzy Izydorski

wi臋cej
Podpisanie umowy na demonta偶 azbestu
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku zosta艂a zawarta umowa pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny, reprezentowan膮 przez W贸jta Gminy Osi臋ciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Sm臋tek   a Firm膮: LEWIR Sp. z o.o., ul. Wa艂brzyska 11 lok. 85, 02-739 Warszawa  reprezentowan膮 przez  Prezesa Zarz膮du - Grzegorza Lewandowskiego na zadanie pod nazw膮: Demonta偶, transport  i unieszkodliwienie  wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Osi臋ciny.

                                          

Przewidywana ilo艣膰 odpad贸w do demonta偶u, transportu i utylizacji p艂yt azbestowych ok. 21,81 Mg (1429,65 m2), a do zbi贸rki, transportu i utylizacji p艂yt azbestowych ok. 139,81 Mg (9164,55 m2 ).

 

Termin realizacji: do dnia 31 pa藕dziernika 2020 r.

Cena jednostkowa brutto za 1 Mg:

- 390,00 z艂 za demonta偶, za艂adunek, transport i utylizacj臋 odpad贸w zawieraj膮cych azbest

- 390,00 z艂 za za艂adunek, transport i utylizacj臋 odpad贸w zawieraj膮cych azbest

 

  Monika Fabisiak

wi臋cej
Podpisanie umowy na dostaw臋 kruszywa wapiennego
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku zosta艂a zawarta umowa pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny, reprezentowan膮 przez W贸jta Gminy Osi臋ciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Sm臋tek  a Firm膮: Transport-Handel-Us艂ugi, Krzysztof Wasielewski, Czo艂pin 12, 88-210 Dobre na zadanie pod nazw膮: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizacj臋  dr贸g gminnych na terenie Gminy Osi臋ciny w ilo艣ci 2.500 ton.

 

    Warto艣膰 umowy: 146.985,00 z艂

    Termin realizacji zadania: do 30 wrze艣nia 2020 rokuMonika Fabisiak

wi臋cej
Informacja Wojew贸dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa
31/07/2020

szczeg贸艂y w za艂膮czniku...

wi臋cej
Z艂o偶enie wniosku o 艣rodki z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19
31/07/2020

W dniu 31 lipca 2020 r. W贸jt Gminy Osi臋ciny z艂o偶y艂  wniosek do Prezesa Rady Ministr贸w za po艣rednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uzyskanie 艣rodk贸w z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19 dla gmin i powiat贸w.

Kwota wnioskowanych 艣rodk贸w: 504 052,00 z艂

艢rodki mo偶na przeznaczy膰 na wydatki maj膮tkowe.

 

 

                                                                                         Monika Fabisiak

wi臋cej
Do sanatorium zn贸w mo偶esz pojecha膰 z ZUS
28/07/2020

Bydgoszcz, 28 lipca 2020 r.

 

Informacja prasowa

 

Do sanatorium zn贸w mo偶esz pojecha膰 z ZUS

 

Od 4 sierpnia Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitacj臋 lecznicz膮 w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpocz臋cia rehabilitacji leczniczej w o艣rodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysy艂a pacjent贸w do miejscowo艣ci uzdrowiskowych ? od 1996 roku, zajmuje si臋 tym r贸wnie偶 Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych. Z rehabilitacji leczniczej mog膮 skorzysta膰 osoby ubezpieczone w ZUS, kt贸re np. uprawnione s膮  do zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego, pobieraj膮ce rent臋 okresow膮 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy i rokuj膮ce jednocze艣nie na odzyskanie zdolno艣ci do pracy po rehabilitacji.

 

Rehabilitacja lecznicza, na kt贸r膮 kieruje ZUS odbywa si臋 ambulatoryjnie (codzienne doje偶d偶anie na rehabilitacj臋 w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz mo偶e sp臋dzi膰 ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

 

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do o艣rodk贸w sanatoryjnych by艂y wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitacj臋 lecznicz膮. W pierwszej kolejno艣ci kierowane b臋d膮 osoby, kt贸re musz膮 wyjecha膰 na rehabilitacj臋 najwcze艣niej z uwagi na ko艅cz膮ce si臋 艣wiadczenie, a tak偶e te, kt贸re dojecha艂y na rehabilitacj臋 po 13 marca i mia艂y skr贸cony lub przerwany turnus. Osoby ,kt贸re by艂y na turnusie powy偶ej 14 dni mog膮 ponownie z艂o偶y膰 wniosek o rehabilitacj臋.  Pozosta艂e osoby b臋d臋 kierowane wed艂ug daty orzeczenia. ? informuje Krystyna Micha艂ek, rzecznik regionalny ZUS wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego.

 

Osoby, kt贸re s膮 skierowane na rehabilitacj臋 w systemie stacjonarnym otrzymaj膮 z ZUS zawiadomienie
o skierowaniu na rehabilitacj臋 lecznicz膮 wraz z ulotk膮.
Po otrzymaniu zawiadomienia nale偶y skontaktowa膰 si臋 z o艣rodkiem i poda膰 sw贸j aktualny numer telefonu. O艣rodek rehabilitacyjny b臋dzie kontaktowa艂 si臋 z ka偶dym ubezpieczonym, aby poinformowa膰 o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyj臋cia na rehabilitacj臋 do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezp艂atny, a trzeba go wykona膰 nie wcze艣niej ni偶 6 dni przed rozpocz臋ciem turnusu. Aktualn膮 list臋 punkt贸w pobra艅 mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Nale偶y pami臋ta膰 o tym, by na rehabilitacj臋 zabra膰 ze sob膮 艣rodki ochrony osobistej (r臋kawiczki, maseczki lub przy艂bice).- dodaje rzeczniczka.

 

Osoby skierowane na rehabilitacj臋 w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, kt贸re doje偶d偶aj膮 na ni膮 codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonuj膮 testu w kierunku SARS-CoV-2.

 

 

Wa偶ne

W sytuacji, kiedy nie mo偶emy jecha膰 na rehabilitacj臋 nale偶y poinformowa膰 o tym sw贸j Oddzia艂 ZUS.
Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywaj膮ce z tak膮 z osob膮 w warunkach domowych nie mog膮 zg艂osi膰 si臋 do o艣rodka.

 

 

 

 

 

Krystyna Micha艂ek
Rzecznik Regionalny ZUS
Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego


ul. 艢w.Tr贸jcy 33

www.zus.pl

tel. (52) 341-83-00

85-224 Bydgoszcz

e-mail:

 

wi臋cej
Zapytanie ofertowe o warto艣ci poni偶ej 30 000 EURO
28/07/2020

W贸jt Gminy Osi臋ciny zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na zadanie pod nazw膮:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizacj臋 dr贸g gminnych  na terenie Gminy Osi臋ciny w ilo艣ci 2.500 ton

 

Termin sk艂adania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1200

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1210 (sala narad)

Termin realizacji 30.09.2020 r.

 

Szczeg贸艂owe informacje dost臋pne s膮 na stronie:

 http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

 w zak艂adce Zam贸wienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

 

Osoba do kontakt贸w: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

wi臋cej
Zapytanie ofertowe o warto艣ci poni偶ej 30 000 EURO
28/07/2020

W贸jt Gminy Osi臋ciny zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na zadanie pod nazw膮:

Demonta偶, transport i unieszkodliwienie wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Osi臋ciny.

 

Termin sk艂adania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1000

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1010 (sala narad)

Termin realizacji 31.10.2020 r.

 

Szczeg贸艂owe informacje dost臋pne s膮 na stronie:

 http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

w zak艂adce Zam贸wienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

 

Osoba do kontakt贸w: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

wi臋cej

 strona: 1 2 3 4 5