Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

Sekretarz Gminy

Halina Urbańska

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego urzędu, oraz uaktualnienie go w miarę potrzeb.
 2. Opracowanie projektu podziału referatu na stanowiska pracy.
 3. Opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
 4. Nadzór nad organizacją pracy w urzędzie w tym:
  • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
  • nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywateli.
 5. Organizowanie współdziałania ze sołectwami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
 6. Zapewnienie skutecznego i terminowego publikowania prawa miejscowego (uchwał, zarządzeń i informacji o charakterze publicznym).
 7. Kierowanie referatem administracyjnym i spraw obywatelskich-wykonywanie zwierzchnika służbowego wobec pracowników referatu.
 8. Prowadzenie kontroli wewnętrznej urzędu i zewnętrznej w granicach obowiązującego prawa.
 9. Planowanie urlopów i ich udzielanie (z wyjątkiem skarbnika gminy, i kierownika GOPS).
 10. Podpisywanie pism kierowanych do mieszkańców gminy, instytucji i zakładów z wyjątkiem kierowanych do radnych, senatorów, posłów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wojewodów, ministrów, premiera i prezydenta RP.
 11. Wnioskowanie do wójta gminy w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników.
 12. Przyjmowanie oświadczeń testatora.
 13. Pełnienie funkcji z-cy komendanta gminnego OC.
 14. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 15. Stwierdzenie własnoręczności podpisu.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu, alkoholizmowi.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych za 2009 rok - pobierz