Czwartek,  7 grudnia 2023, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

W贸jt Gminy Osi臋ciny- mgr Jerzy Izydorski

 

 

Sekretarz Gminy Osi臋ciny- Halina Urba艅ska

 

Skarbnik Gminy Osi臋ciny- Jolanta Sm臋tek

 

 

 • Z-ca kierownika USC- mgr Renata Zdzichowska

Zadaniem pracownika jest obs艂uga urz臋du stanu cywilnego prowadzenie ksi膮g urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w, wydawanie akt贸w urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu, decyzji o sprostowaniu i uzupe艂nieniu akt贸w stanu, zmianie imienia i nazwiska, przyjmowanie zapewnie艅 do 艣lub贸w oraz udzielanie 艣lub贸w cywilnych.

Prowadzenie spraw zwi膮zanych z rejestracj膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej (za艣wiadczenia o wpisie, zmianie, zawieszeniu, odwieszeniu i wyrejestrowanie), zezwolenia na alkohole.

 

 • Inspektor- Danuta Nowacka
Do obowi膮zk贸w pracownika nale偶y prowadzenie spraw z zakresu obronno艣ci, zarz膮dzania kryzysowego i ochrony ludno艣ci, kultury fizycznej i sportu,ochrony zdrowia,prowadzenie archiwum zak艂adowego,spraw jednostek OSP, obs艂uga centrali telefonicznej urz臋du.

 

 • Inspektor- Aldona Kurant

Zadaniem pracownika jest racjonalna gospodarka, etatami i funduszem p艂ac,oraz prowadzenie akt osobowych i sporz膮dzanie list p艂ac pracownik贸w.  

 

 • Referent - mgr Pawe艂 Kozi艅ski
Zadaniem pracownika jest nadz贸r nad zadrzewieniami - wydawanie decyzji zezwalaj膮cych na wycink臋 drzew, nadz贸r nad produkcj膮 ro艣linn膮 tj: wydawanie zezwole艅 na upraw臋 maku niskomorfinowego, le艣nictwo, sprawy zwi膮zane z produkcj膮 zwierz臋c膮, 艂owiectwo, sprawy zwi膮zane z ochron膮 艣rodowiska: wysypisko 艣mieci, ochrona w贸d przed odp艂ywem azotan贸w ze 藕r贸de艂 rolniczych, kontrola i nadz贸r nad gospodark膮 wodn膮, analiza stanu sanitarno-porz膮dkowego, eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni 艣ciek贸w, orzecznictwo w zakresie szkodliwo艣ci dla 艣rodowiska wszelkiego rodzaju dzia艂alno艣ci, op艂aty za gospodarcze korzystanie ze 艣rodowiska, wydawanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰.

 

 • Inspektor- mgr Aneta Kwiatkowska

Do obowi膮zk贸w pracownika nale偶y: zajmowanie si臋 sprawami zwi膮zanymi z op艂atami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Osi臋ciny i naliczanie op艂at. Wydawanie decyzji ustalaj膮cych wysoko艣膰 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do w艂a艣cicieli, kt贸rzy nie z艂o偶yli deklaracji oraz w艂a艣cicieli, kt贸rzy nie uiszczaj膮 op艂aty zgodnie z otrzymanym zawiadomienie o zmianie stawki za odpady komunalne. Prowadzenie ksi臋gowo艣ci op艂aty za odpady komunalne. Ponadto do obowi膮zk贸w inspektora nale偶y prowadzenie post臋powa艅 egzekucji administracyjnej w sprawie op艂aty.

 • Inspektor- mgr Magdalena Malec
Zadaniem pracownika jest obs艂uga Rady Gminy w tym organizacja Komisji i Sesji Rady Gminy, sporz膮dzanie protok贸艂贸w, obs艂uga sekretariatu: w tym przyjmowanie i wysy艂anie korespondencji, prowadzenie rejestru uchwa艂 i zarz膮dze艅, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zakresu obowi膮zk贸w.

 

 • Inspektor- Marcin Korzeniewski

Obowi膮zkiem pracownika jest: opracowywanie program贸w gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk spo艂ecznych i gospodarczych wyst臋puj膮cych na terenie gminy i gmin s膮siednich, gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materia艂贸w promuj膮cych gmin臋 na zewn膮trz, opracowywanie projekt贸w inwestycyjnych pod kontem racjonalnego wykorzystania 艣rodk贸w unijnych, przygotowywanie wniosk贸w o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych.

 

 • Inspektor- mgr Monika Fabisiak

Do zada艅 pracownika nale偶y: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzanie post臋powa艅 w sprawie udzielania zam贸wie艅 publicznych, wydawanie opinii dotycz膮cej podzia艂u nieruchomo艣ci, decyzji zatwierdzaj膮cej podzia艂 i rozgraniczenie nieruchomo艣ci, gospodarka gruntami, lokalami i pomieszczeniami u偶ytkowymi.

 

 • Inspektor- mgr in偶 Marek Roszak

 Zadaniem pracownika jest prowadzenie rejestru graficznego i opisowego wydawanych decyzji o ustaleniu warunk贸w zabudowy i zagospodarowania dzia艂ki, sporz膮dzanie projekt贸w plan贸w przestrzennego zagospodarowania gminy,  nadz贸r nad cmentarzami i grobami poleg艂ych 偶o艂nierzy oraz innymi miejscami pami臋ci, wsp贸艂dzia艂anie z wojew贸dzkim konserwatorem zabytk贸w, prowadzenie ewidencji miejscowo艣ci ulic i adres贸w oraz prowadzenie spraw zwi膮zanych  z informatyzacj膮 Urz臋du.

 

 • Inspektor- mgr Aneta J臋drzejczak
Zadaniem pracownika jest rejestracja danych o miejscu pobytu os贸b, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach a tak偶e zmianach w dowodach osobistych.

 

 • Podinspektor ds. poboru podatk贸w- Ma艂gorzata Witkowska
Zadaniem pracownika jest: prowadzenie ksi臋gowo艣ci podatkowej, rozliczanie so艂tys贸w,wydawanie za艣wiadcze艅 ze swojego zakresu, ustalanie wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych.

 

 • Referent- mgr Ewelina Misterska
Do obowi膮zk贸w pracownika nale偶y: ustalanie wysoko艣ci podatk贸w i op艂at lokalnych, wydawanie za艣wiadcze艅, prowadzenie spraw zwi膮zanych z umorzeniami i ulgami, sporz膮dzanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego-nieczynnych rolnik贸w, oraz korekt kart dla KRUS i ZUS, wydawanie decyzji dot. zwrotu podatku akcyzowego.

 • Inspektor ds. ksi臋gowo艣ci- mgr Teresa Szmagalska
Zadaniem pracownika jest dokonywanie ksi臋gowa艅 w ksi臋dze g艂贸wnej bud偶etu gminy, pisanie przelew贸w na przychodz膮ce rachunki,  rozliczanie podatku VAT, sporz膮dzanie informacji o wyp艂aconych podatnikom kwotach z tytu艂u pe艂nienia obowi膮zk贸w spo艂ecznych i obywatelskich- PIT R.


 • Inspektor- mgr Aneta Nawrocka 

Do zada艅 pracownika nale偶y: dekretacja dokument贸w ksi臋gowych, rejestr nale偶no艣ci  z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie rozrachunk贸w z kontrahentami. 


 • Inspektor - mgr Magdalena Nowak

Zadaniem pracownika jest sporz膮dzanie i rozliczanie list p艂ac, rozlicze艅 sk艂adek ZUS i podatk贸w, wykonywanie rocznych rozlicze艅 podatk贸w, przygotowanie dokumentacji p艂acowych do rent i emerytur dla wszystkich pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych, wystawianie za艣wiadcze艅 o wynagrodzeniu.

 
 • G艂贸wny ksi臋gowy- mgr Agnieszka Zapiec

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie rachunkowo艣ci jednostek organizacyjnych szk贸艂 i przedszkola zgodnie z okre艣lonymi ustaw膮 zasadami rachunkowo艣ci, sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych obs艂ugiwanych jednostek oraz bilansu rocznego, dokonywanie kontroli kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w dotycz膮cych operacji gospodarczych i finansowych, opracowywanie wsp贸lnie z dyrektorami szk贸艂 i przedszkola plan贸w dochod贸w i wydatk贸w, sprawozda艅 z wykonania bud偶etu, sporz膮dzanie sprawozdawczo艣ci z wykonania plan贸w finansowych tych jednostek oraz analiz okresowych z wykorzystaniem 艣rodk贸w i prognozowanych zmian w roku bud偶etowym, kierowanie i koordynowanie zada艅 referatu.

 
 • Inspektor ds. o艣wiaty- mgr Ewelina Ceglarek

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie systemu informacji o艣wiatowej SIO, dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w, przygotowanie informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych, naliczanie dotacji dla niepublicznych plac贸wek, rozliczenia finansowe (dotacje) mi臋dzy jst, wnioskowanie i rozliczenie dotacji podr臋cznikowej, rozliczanie dotacji na wychowanie przedszkolne, zestawienia zbiorcze sprawozda艅.