Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

 

Skarbnik Gminy 

 Jolanta Smętek

Do zadań skarbnika należy opracowanie projektu budżetu gminy i przedstawienie go na sesji rady gminy do zatwierdzenia.

 1. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 2. Wykonywanie budżetu gminy i organizowanie gospodarki finansowej gminy, oraz jednostek organizacyjnych.
 3. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 4. Opracowanie miesięcznych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszania swoich propozycji Wójtowi Gminy i radzi Gminy.
 5. Kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 6. Prowadzenie księgowości.
 7. Prowadzenie ewidencji majątku gminy.
 8. Kierowanie referatem finansowym.
 9. Pisemne wnioskowani do Wójta Gminy w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników.
 10. Prowadzenie bieżącej, wewnętrznej i zewnętrznej kontroli granicach prawa.
 11. Podpisywanie upomnień, tytułów wykonawczych i wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych dotyczących spraw prowadzonych przez referat finansowy.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy lub jego zastępcę.
 13. Kontrola wszystkich dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 14. Wykonywanie zadań zaleconych przez Wójta Gminy w zakresie obronności i OC.
 15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.