Czwartek,  7 grudnia 2023, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
GMINNE CENTRUM ZARZ膭DZANIA KRYZYSOWEGO
 
 
BEZPIECZE艃STWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY OSI臉CINY
 
 
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp贸lnoty, w tym r贸wnie偶 zadania z zakresu porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli oraz ochrony przeciwpo偶arowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorz膮dzie gminnym, kt贸ra  traktuje powy偶sze jako zadania w艂asne gminy.
Do zapewnienia bezpiecze艅stwa publicznego zobowi膮zane s膮 wszystkie organy w艂adzy i administracji pa艅stwowej, szczeg贸lnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpiecze艅stwa publicznego, jak np. Policja, Pa艅stwowa Stra偶 Po偶arna, kt贸re to s艂u偶by w realizacji swoich zada艅 wspierane s膮 przez jednostki Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych.
Sw贸j wk艂ad w popraw臋 efektywno艣ci dzia艂ania w/w s艂u偶b maj膮 r贸wnie偶 w艂adze gminne, kt贸re w miar臋 mo偶liwo艣ci wspieraj膮 finansowo pozosta艂e s艂u偶by, jednocze艣nie wp艂ywaj膮c w ten spos贸b na podnoszenie poziomu poczucia bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w naszej gminy.
Celem zabezpieczenia realizacji zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o ochronie przeciwpo偶arowej, rok rocznie w bud偶ecie gminy zabezpiecza si臋 艣rodki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienie ich gotowo艣ci bojowej, zakupy sprz臋tu przeciwpo偶arowego, wyszkolenie i prowadzenie remont贸w baz lokalowych.  Jednostki OSP wchodz膮ce w sk艂ad Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga艣niczego ( 1 jednostka) dodatkowo dotowane s膮 z bud偶etu Pa艅stwa.
W czasie stanu kl臋ski 偶ywio艂owej dzia艂aniami prowadzonymi w celu zapobie偶enia skutkom kl臋ski 偶ywio艂owej lub ich usuni臋cia - je偶eli stan kl臋ski 偶ywio艂owej wprowadzono tylko na obszarze gminy - kieruje W贸jt.
W tym celu W贸jt Gminy Osi臋ciny, w oparciu o ustaw臋 o stanie kl臋ski 偶ywio艂owej, powo艂a艂 Gminny Zesp贸艂 Reagowania, do zada艅 kt贸rego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
- monitorowanie wyst臋puj膮cych kl臋sk 偶ywio艂owych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
- realizowanie procedur i program贸w reagowania w czasie stanu kl臋ski 偶ywio艂owej;
- opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego;
- przygotowanie warunk贸w umo偶liwiaj膮cych koordynacj臋 pomocy humanitarnej;
- realizowanie polityki informacyjnej zwi膮zanej ze stanem kl臋ski 偶ywio艂owej;
Obowi膮zki Szefa Zespo艂u pe艂ni Komendant Komisariatu Policji, a w sk艂ad zespo艂u wchodz膮 przedstawiciele Policji, Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej oraz Dyrektorzy zak艂ad贸w bud偶etowych gminy i pracownicy Urz臋du Gminy.
W celu zapobie偶enia skutkom kl臋ski 偶ywio艂owej lub ich usuni臋cia Zesp贸艂 pracuje w czterech fazach :
- w fazie zapobiegania Gminny Zesp贸艂 podejmuje dzia艂ania, kt贸re redukuj膮 lub eliminuj膮 prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia kl臋ski 偶ywio艂owej albo w znacznym stopniu ograniczaj膮 jej skutki.
- w fazie przygotowania Gminny Zesp贸艂 podejmuje dzia艂ania planistyczne dotycz膮ce sposob贸w reagowania na czas wyst膮pienia kl臋ski 偶ywio艂owej, a tak偶e dzia艂ania maj膮ce na celu powi臋kszenie zasob贸w si艂 i 艣rodk贸w niezb臋dnych do efektywnego reagowania.
- w fazie reagowania Gminny Zesp贸艂 podejmuje dzia艂ania polegaj膮ce na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju wyst臋puj膮cych zagro偶e艅 oraz ograniczeniu strat i zniszcze艅.
- w fazie odbudowy Gminny Zesp贸艂 podejmuje dzia艂ania maj膮ce na celu przywr贸cenie zdolno艣ci reagowania, odbudow臋 zapas贸w s艂u偶b ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

Gminny Zesp贸艂 Reagowania zbiera si臋 na posiedzeniach (co najmniej raz na kwarta艂 a tak偶e w  zale偶no艣ci od potrzeb), na kt贸rych analizuje sytuacj臋 na terenie gminy, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zagro偶e艅: po偶arowych, powodziowych, ekologicznych, zwi膮zanych z okresem zimowym, itp.
Rol臋 s艂u偶by dy偶urnej Gminnego Zespo艂u Reagowania, kt贸rej zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu naszej gminy oraz przekazywanie ich Szefowi Gminnego Zespo艂u Reagowania, sprawuje:

W godzinach pracy urz臋du ( 7.30 – 15.30) – pok贸j nr 1 w Urz臋dzie Gminy w Osi臋cinach, ul. I Armii WP 14 - tel. 054 265 –00-05; 054-265-00-30, 054-265-00-34
 
TELEFONY ALARMOWE
 
999 - Pogotowie Ratunkowe,
998 - Stra偶 Po偶arna,
997 - Policja,
112 - Telefon Ratunkowy
 

KR脫TKI PORADNIK OBYWATELA
Powodzie, wichury, 艣nie偶yce, po偶ary przestrzenne i inne - to katastrofy, kt贸re mog膮 si臋 wydarzy膰 w naszym wojew贸dztwie. Katastrofy mog膮 wyst膮pi膰 w r贸偶nych postaciach i rozmiarach. Wi臋kszo艣膰 jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Cz臋艣膰 z nich jest przewidywalna, - ale wi臋kszo艣膰 ci膮gle nas zaskakuje. Chocia偶 katastrofy naturalne nie s膮 zjawiskiem, o kt贸rym ch臋tnie si臋 czyta, to jednak wskazane jest wiedzie膰 wi臋cej na ich temat. Wiedza ta pomo偶e zrozumie膰 zagro偶enia i przygotowa膰 si臋 na wypadek ich wyst膮pienia.
WYPOSA呕ENIE NA CZAS KL臉SKI 呕YWIO艁OWEJ
Ka偶da rodzina powinna mie膰 przygotowane podstawowe wyposa偶enie na czas kl臋sk 偶ywio艂owych. Podczas katastrof mo偶e wyst膮pi膰 brak elektryczno艣ci, gazu, wody itp. Mo偶liwe jest te偶, 偶e warunki uniemo偶liwiaj膮 opuszczenie domu przez wiele dni. Przygotowane zawczasu wyposa偶enie u艂atwi przetrwanie tego trudnego okresu.
Wyposa偶enie powinno zawiera膰:
偶ywno艣膰: mi臋so owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, s贸l i przyprawy; wysokokaloryczne po偶ywienie (witaminy, s艂odycze, 偶ywno艣膰 dla niemowl膮t i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas na okres 3 - 5 dni przechowywa膰 w ch艂odnym i suchym miejscu;
woda:
wod臋 nale偶y zgromadzi膰 najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilo艣ci 4 - 5 litr贸w na osob臋 na okres 3 - 5 dni, wliczaj膮c wod臋 do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna by膰 odka偶ona, np. wybielaczem do prania o st臋偶eniu 5,25 % w ilo艣ci 1 kropla na litr wody);
odzie偶 i rzeczy do spania:
ka偶dy domownik powinien posiada膰 1 zmian臋 bielizny, odzie偶y i but贸w, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciep艂膮 bielizn臋, koc lub 艣piw贸r;
apteczka pierwszej pomocy:
gaza; sterylne banda偶e, w tym elastyczne; ta艣my przylepne; no偶yczki; chusta. Termometr; 艣rodki aseptyczne, 艣rodki przeciwb贸lowe, aspiryn臋, 艣rodki przeczyszczaj膮ce, w臋giel aktywowany; myd艂o; r臋kawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlek艂e choroby cz艂onk贸w rodziny;
przybory i narz臋dzia:
turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, n贸偶 wieloczynno艣ciowy, zapa艂ki, przybory do pisania, przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia - zestaw powinien by膰 spakowany i gotowy do zabrania.
ZABEZPIECZENIE DOMU
Mo偶liwo艣ci zabezpieczenia domu s膮 bardzo ograniczone i wi膮偶膮 si臋 z du偶ymi kosztami. Mo偶na jednak wykona膰 przedsi臋wzi臋cia profilaktyczne, kt贸re zmniejsz膮 do minimum ryzyko strat. Do takich przedsi臋wzi臋膰 nale偶膮:
- przeniesienie warto艣ciowych przedmiot贸w na strych lub wy偶sze pi臋tro;
- zamontowanie tablic bezpiecznik贸w i licznik贸w mo偶liwie jak najwy偶ej;
- ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;
- stworzenie systemu pomocy s膮siedzkiej.
ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
Nag艂y wypadek mo偶e si臋 zdarzy膰 nawet w najbezpieczniejszym miejscu i w艣r贸d najbardziej odpowiedzialnych os贸b. T臋 mo偶liwo艣膰 mo偶na zmniejszy膰 do minimum, je艣li b臋dziemy pami臋ta膰 o kilku praktycznych uwagach przedstawionych poni偶ej. Pami臋tajmy, 偶e najcz臋stszymi ofiarami nag艂ych zdarze艅 s膮 dzieci i ludzie w podesz艂ym wieku, dlatego zwracajmy szczeg贸ln膮 uwag臋 na miejsca, w kt贸rych zwykli przebywa膰.
ZACHOWANIE SI臉 W MIEJSCU WYPADKU W DOMU
Zalecenia og贸lne:
nie pozostawiaj odkrytych przewod贸w elektrycznych,
zwracaj uwag臋, aby brzegi wyk艂adzin, dywan贸w lub innych przykry膰 pod艂ogowych nie odstawa艂y od pod艂o偶a,
pami臋taj, aby wszystkie schody i korytarze by艂y dobrze o艣wietlone i zaopatrzone w por臋cze wsz臋dzie tam, gdzie to jest konieczne,
zabezpieczaj nie u偶ywane gniazdka elektryczne (np. zatyczk膮),
przechowuj alkohol, naczynia szklane itp. w bezpiecznym miejscu,
upewnij si臋, 偶e szklane drzwi i s膮 dobrze widoczne.
W kuchni:
nie pozostawiaj odkrytych przewod贸w elektrycznych,
naczynia stawiaj tak, aby ich r膮czki nie wystawa艂y,
os艂aniaj piekarnik,
nie stawiaj garnk贸w, patelni ani innych naczy艅 na brzegu kuchenki, piekarnika lub blatu roboczego,
wszystkie 艣rodki czysto艣ci przechowuj w pojemnikach niedost臋pnych dla dzieci (np. specjalny rodzaj zamkni臋膰),
zaopatrz si臋 w odpowiedni膮 ga艣nic臋 lub koc ga艣niczy. W 艁AZIENCE:
wszystkie leki itp. przechowuj w miejscu niedost臋pnym dla dzieci i w specjalnych pojemnikach,
brodzik prysznica powinien by膰 wyposa偶ony w uchwyt do trzymania si臋 i wy艂o偶ony mat膮 przeciw艣lizgow膮,
nie nape艂niaj wanny wy艂膮cznie gor膮c膮 wod膮, nie pozostawiaj bez nadzoru odkr臋conych kran贸w,
nie u偶ywaj w 艂azience urz膮dze艅 elektrycznych zasilaj膮cych z gniazdek, - sprawd藕, czy maty przeciwpo艣lizgowe nie przesuwaj膮 si臋 po 艣liskiej pod艂odze 艂azienki.
W GARA呕U I W OGRODZIE
przy zmianie zawarto艣ci pojemnika z chemikaliami zawsze dobrze go znakuj. Nie u偶ywaj naczy艅 po napojach ani innych o krusz膮cym wygl膮dzie do przechowywania chemikali贸w,
wszystkie potencjalne niebezpieczne substancje, np. farby, rozpuszczalniki, paliwo, 艣rodki czysto艣ci, przechowuj w bezpiecznym miejscu, najlepiej wysoko nad ziemi膮,
zamontuj wy艂膮czniki lub odpowiednie bezpieczniki na wszystkich przed艂u偶aczach sieciowych wykorzystywanych do zasilania narz臋dzi warsztatowych lub ogrodowych,
nie pozostawiaj narz臋dzi, zw艂aszcza grabi, lin, no偶yc, w nie艂adzie,
nie ku艣 losu pozostawiaj膮c klucze w stacyjkach urz膮dze艅 mechanicznych, np. samoch贸d, kosiarka itp. - wykorzystuj wszelkie zamontowane blokady zabezpieczaj膮ce przed nieumy艣lnym otwarciem drzwi przez dziecko w czasie jazdy,
przy przewo偶eniu dzieci u偶ywaj specjalnych, przeznaczonych do tego fotelik贸w,
pilnuj, aby wszyscy pasa偶erowie mieli zapi臋te pasy bezpiecze艅stwa,
przed otwarciem drzwi zawsze upewnij si臋, 偶e z ty艂u nie nadje偶d偶a inny samoch贸d. Je偶eli nat臋偶enie ruchu jest du偶e wychod藕 przez drzwi po przeciwnej stronie,
zanim ruszysz upewnij si臋, 偶e ani przed, ani za samochodem nie ma nikogo. Zwr贸膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na dzieci, kt贸re mog膮 si臋 bawi膰 np. w chowanego.
ZALECENIA OG脫LNE
zapewnij dzieciom odpowiedni膮 edukacj臋, odpowiedni膮 do ich wieku na temat bezpiecze艅stwa na drodze,
nie pozwalaj na zabawy i gry poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
nie jedz i nie dotykaj nieznanych lub podejrzanie wygl膮daj膮cych potraw i przedmiot贸w,
b膮d藕 ostro偶ny maj膮c do czynienia z psami lub innymi zwierz臋tami, nawet je偶eli wydaj膮 si臋 przyja藕nie nastawione,
powiedz dzieciom, jak maj膮 si臋 zachowa膰 w rozmowach z obcymi, jak reagowa膰 na propozycj臋 pocz臋stunku lub przeja偶d偶ki z ich strony,
je偶eli zamierzasz wybra膰 si臋 w dalsz膮 podr贸偶, to staraj si臋 do niej odpowiednio przygotowa膰. Poinformuj rodzin臋 lub znajomych o planowanej trasie podr贸偶y i spodziewanym czasie swojego powrotu.
W CZASIE WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU
rozwa偶nie korzystaj z k膮pieli s艂onecznych,
chod藕 w klapkach, a nie boso,
nie dotykaj zwierz膮t, zw艂aszcza ryb, je偶owc贸w i meduz. Mog膮 one czasami u偶膮dli膰 lub poparzy膰, nawet je偶eli s膮 martwe,
je偶eli uprawiasz jaki艣 sport lub po prostu korzystasz z ruchu, no艣 odpowiedni do tego ubi贸r i stosuj si臋 do rad opiekuna,
miej przy sobie krem do opalania z filtrem ochronnym, preparaty przeciw uk膮szeniom owad贸w, leki na wypadek niestrawno艣ci i inne podobne, mog膮ce si臋 przyda膰 preparaty.
Oce艅 og贸ln膮 sytuacj臋. Sprawd藕, ilu jest poszkodowanych? Kto jest w najci臋偶szym stanie? Pami臋taj, 偶e najg艂o艣niej narzekaj膮cy mo偶e wymaga膰 najmniejszej pomocy w odr贸偶nieniu od cierpi膮cego w ciszy. Oce艅, czy nie ma zagro偶enia wyst膮pienia dodatkowego niebezpiecze艅stwa, np. wybuchu czy po偶aru?
1.Spr贸buj wst臋pnie rozpozna膰 przyczyn臋 dolegliwo艣ci poszkodowanego. Czasami jest to bardzo proste, np. w przypadku rany g艂owy. Cz臋sto jednak jednoznaczna ocena bywa trudna, poniewa偶 osoba wymagaj膮ca pomocy jest omdla艂a lub nieprzytomna.
2.Jak najszybciej zorganizuj pomoc i w razie potrzeby wezwij odpowiednie wyspecjalizowane s艂u偶by ratownicze. Zazwyczaj potrzebna jest pomoc pogotowia lekarskiego. Je偶eli tak jest, popro艣 o pomoc "gapi贸w". Czasami mo偶esz by膰 jedn膮 osob膮, kt贸ra jest w stanie jako pierwsza odj膮膰 czynno艣ci ratuj膮ce czyje艣 偶ycie, jeszcze przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy.
3.Jak najszybciej udziel niezb臋dnej pomocy z wykorzystaniem dost臋pnych 艣rodk贸w. Zakres czynno艣ci mo偶e by膰 r贸偶ny - od zwyk艂ej rozmowy i obserwacji chorego, a偶 do konieczno艣ci tamowania powa偶nego krwotoku. Pami臋taj, 偶e ofiara zdarzenia mo偶e cierpie膰 z powodu wi臋cej ni偶 jednej przyczyny, dlatego zajmij si臋 najpierw najpowa偶niejszym urazom.
ZALECENIA  DLA  LUDNO艢CI , ZASADY ZACHOWANIA SI臉 LUDNOSCI
W WYPADKACH ZAGRO呕E艃.
 • Post臋powanie po og艂oszeniu alarm贸w
 • Przygotowanie lokali, budynk贸w mieszkalnych i  偶ywno艣ci do ochrony
 • Post臋powanie w przypadku zagro偶enia sanitarnego i epidemiologicznego
 • Profilaktyka przeciwpo偶arowa w budynkach mieszkalnych
 
Post臋powanie po og艂oszeniu sygna艂贸w alarmowych:
 
PAMI臉TAJ!
 
PO US艁YSZENIU SYGNA艁U ALARMOWEGO NALE呕Y DZIA艁A膯 SZYBKO
ALE ROZWA呕NIE  I BEZ PANIKI
 
PAMIETAJ !
 
JE呕ELI NIE B臉DZIESZ MIA艁 MO呕LIWO艢CI UKRYCIA SI臉 W BUDOWLI
OCHRONNEJ, UKRYJ SI臉 W ZAG艁臉BIENIU TERENU LUB ZA INN膭 TRWA艁膭 OS艁ON臉.
 
·        Alarm powietrzny
·        Alarm o ska偶eniach
·        Uprzedzenie  o zagro偶eniu ska偶eniami i zaka偶eniami
·        Uprzedzenie o kl臋skach 偶ywio艂owych i zagro偶eniach 艣rodowiska
·        Odwo艂anie alarmu
 
Przygotowanie lokali, budynk贸w mieszkalnych i 偶ywno艣ci do ochrony
 • Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy) do ochrony przed ska偶eniami i zaka偶eniami
Na wypadek alarmu o ska偶eniach lub uprzedzenia o zagro偶eniu ska偶eniami i zaka偶eniami ka偶da rodzina powinna mie膰 tak przygotowan膮 piwnic臋, pok贸j lub mieszkanie, aby stanowi膰 one mog艂y ochron臋 przed oddzia艂ywaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotw贸rczych, 艣rodk贸w truj膮cych, niebezpiecznych dla zdrowia 艣rodk贸w biologicznych.
Przystosowuj膮c na takie ukrycie mieszkanie (piwnic臋, pok贸j) nale偶y mie膰 na uwadze to, 偶e jego podstawow膮 cech膮 powinna by膰 hermetyczno艣膰 (szczelno艣膰) i mo偶liwo艣膰 zapewnienia w miar臋 potrzeby najprostszej wentylacji.

W razie potrzeby wykona膰 nast臋puj膮ce prace:
 • uszczelni膰 okna odpowiedni膮 ta艣m膮 lub wat膮 a nawet oklei膰 paskiem papieru (ta艣m膮 samoprzylepn膮),
 • uszczelni膰 wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewn臋trzne obi膰 kocem i w odleg艂o艣ci 1-1,5 m zawiesi膰 zas艂on臋 z koca (ko艂dry), aby stworzy膰 „艣luz臋”,
 • uszczelni膰 dok艂adnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca, w kt贸rych przechodz膮 przewody wodoci膮gowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp.,
 • zaklei膰 szczelnie papierem kratki wentylacyjne – ale tak by w razie potrzeby zapewni膰 wentylacj臋 pomieszczenia. Samoczynn膮 dobr膮 wentylacj臋 mog膮 zapewni膰 otwory: nawiewny i wywiewny. Otw贸r wywiewny powinien by膰 usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym mo偶na umie艣ci膰 prosty filtr przeciwpy艂owy - ramk臋 z rozpi臋t膮 wielowarstwow膮 gaz膮, a poni偶ej specjaln膮 kiesze艅 na zbieranie cz膮stek py艂u opadaj膮cego z filtra (gazy),
 • podwy偶szy膰 walory ochronne ukrycia, je偶eli jest ono na parterze lub w piwnicy. Mo偶na wtedy wykona膰 obsypk臋 ziemi膮 wok贸艂 zewn臋trznych 艣cian budynku oraz zabudowa膰 lub os艂oni膰 workami z piaskiem otwory okienne, nie u偶ywane otwory drzwiowe itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny tak偶e by膰:
 • odpowiedni zapas wody pitnej, 偶ywno艣ci, przedmioty pierwszej potrzeby, worki plastykowe na odpadki,
 • lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, 艣rodki dezynfekcyjne, zapasowe o艣wietlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp.,
 • sprz臋t ga艣niczy (np. ga艣nica. koc, wiadro, piasek, 艂opata itp.),
 • niezb臋dne przedmioty osobistego u偶ytku.

Pami臋ta膰 nale偶y o przygotowaniu o艣wietlenia zast臋pczego. Zalecane jest o艣wietlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i 艣wiece, pal膮c si臋. zu偶ywaj膮 du偶o tlenu oraz zanieczyszczaj膮 powietrze dwutlenkiem w臋gla, dlatego ich u偶ywanie jest niewskazane. R贸wnie偶 nie wszystkie rodzaje ga艣nic nadaj膮 si臋 do u偶ycia w okryciach, np. ga艣nica halonowa wprowadza do atmosfery halon, kt贸ry przy wdychaniu wykazuje szkodliwe dzia艂anie dla zdrowia, ga艣nica 艣niegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo du偶o dwutlenku w臋gla. Z tego wzgl臋du do gaszenia nale偶y u偶ywa膰 wody, koc贸w ga艣niczych, piasku, a je偶eli ga艣nic - to pianowych lub wodnych.
 
 
Sposoby zabezpieczenia 偶ywno艣ci:
 
Gwarancj膮 izolacji 偶ywno艣ci od 艣rodowiska zewn臋trznego jest zastosowanie w艂a艣ciwych opakowa艅. Opakowania ochronne mog膮 by膰 nast臋puj膮ce:
 • py艂oszczelne z materia艂贸w twardych. Mog膮 to by膰 puszki metalowe hermetyczne, kt贸re mo偶na dok艂adnie i szybko zmy膰 lub odkazi膰. Opakowania szklane - s艂oje i butelki nie przepuszczaj膮ce pary wodnej i gazu, umo偶liwiaj膮ce przeprowadzenie ich sterylizacji. Opakowania drewniane (sklejka, p艂yta pil艣niowa) - skrzynki wy艂o偶one pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a tak偶e beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych, zabezpieczaj膮ce w nale偶yty spos贸b 偶ywno艣膰 przed dzia艂aniem 艣rodk贸w promieniotw贸rczych, chemicznych i biologicznych,
 • py艂oszczelne z tworzyw mi臋kkich - hermetyczne opakowania (worki, woreczki, torby itp.) z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych i innych,
 • py艂oszczelne papierowe, wielowarstwowe z wk艂adk膮 parafinow膮 lub z tworzyw sztucznych. Je艣li s膮 umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spe艂niaj膮 swoje zadanie. W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym jest lod贸wka. Hermetyczno艣膰 lod贸wki mo偶na zwi臋kszy膰 za pomoc膮 dodatkowych zas艂on z folii lub ceraty na ka偶dej p贸艂ce. Mo偶na te偶 do tego celu przystosowa膰 szafk臋, kredens itp. lub szczeln膮 piwnic臋.

Wyj膮tkowo trwa艂ego i hermetycznego opakowania wymagaj膮 takie produkty, jak:
 • s贸l,
 • cukier,
 • kasza,
 • m膮ka,
 • przetwory owocowe,
 • wszystkie produkty p艂ynne, mi臋kkie itp.,
gdy偶 w razie ska偶enia nie ma mo偶liwo艣ci ich odka偶enia.
 
Sposoby zabezpieczenia wody
Sie膰 wodoci膮gow膮 zabezpiecza膰 si臋 b臋dzie przez odci臋cie poboru wody na okres niebezpiecznego ska偶enia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pob贸r nast膮pi po ust膮pieniu niebezpiecznego ska偶enia.

W zwi膮zku z powy偶szym nale偶y:
 • przygotowa膰 indywidualne zapasy wody nie ska偶onej,
 • zabezpieczy膰 indywidualne studnie kopane (szybowe) oraz uj臋cia domowych studni wierconych (g艂臋binowych , artezyjskich).
 • Wod臋 do cel贸w konsumpcyjnych nale偶y przechowywa膰 w szczelnie zamkni臋tych szklanych, metalowych lub plastykowych pojemnikach np. w butelkach, s艂ojach, ba艅kach itp.
 
 
Post臋powanie w przypadku zagro偶enia sanitarnego i epidemiologicznego
 
 • zagro偶enie sanitarne
Zagro偶enie to wyst膮pi膰 mo偶e w wyniku r贸偶norodnych sytuacji lub zdarze艅 ,kt贸re mog膮 by膰 zale偶ne od dzia艂alno艣ci cz艂owieka jak i zdarze艅 niezale偶nych np. uszkodzenie instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych, nie stosowanie prawid艂owych technik sk艂adowania odpad贸w komunalnych, ska偶enie terenu, uj臋膰 wody w wyniku awarii, przedostanie si臋 艣ciek贸w do uj臋膰 wody w wyniku awarii.
Zagro偶enia sanitarne w zale偶no艣ci od skali wyst膮pienia mog膮 stanowi膰 bezpo艣rednie zagro偶enie dla 艣rodowiska i zdrowia cz艂owieka.

Co robi膰 aby chroni膰 siebie i najbli偶szych:
 • w膮tpliwo艣ci zwi膮zane ze stanem sanitarnym obiekt贸w, uj臋膰 wody zg艂o艣 do w艂a艣ciwej terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej,
 • w czasie powodzi nie spo偶ywaj 偶ywno艣ci, kt贸ra uleg艂a zamoczeniu, nie pij wody z uj臋cia lub studni, kt贸ra zosta艂a zalana,
 • nie spo偶ywaj warzyw, owoc贸w i innych plon贸w z teren贸w powodziowych,
 • nie k膮p si臋 w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez s艂u偶by sanitarne do k膮pieli,
 • po awarii instalacji sanitarnych oczy艣膰 otoczenie /dezynfekcja/,
 • nie spo偶ywaj 偶ywno艣ci z niepewnych 藕r贸de艂, przeterminowanej,
 • nie pij wody z niezbadanych uj臋膰, 藕r贸de艂,
 • zg艂o艣 do s艂u偶b sanitarnych nietypowe /nie przeznaczone do tego celu/ miejsca sk艂adowania odpad贸w komunalnych.
 
Zagro偶enie epidemiologiczne
Epidemia to masowe szerzenie si臋 okre艣lonej choroby, zw艂aszcza zaka藕nej w zbiorowisku ludzkim w okre艣lonym czasie na du偶ym obszarze, na kt贸rym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie wyst臋powa艂a. Masowe szerzenie si臋 choroby zaka藕nej w艣r贸d zwierz膮t nazywa si臋 epizooti膮. Wyst膮pienie cho膰 jednego przypadku gro藕nej choroby zaka藕nej mo偶e sugerowa膰 pocz膮tek epidemii.
Epidemia stanowi du偶e zagro偶enie dla naszego zdrowia i 偶ycia. Bakterie chorobotw贸rcze mog膮 przedosta膰 si臋 do naszego organizmu po przez spo偶ycie zaka偶onej 偶ywno艣ci, wody, po przez kontakt z chorym cz艂owiekiem, poprzez wdychanie powietrza, w kt贸rym mog膮 by膰 rozpylone niebezpieczne mikroby. Wyst膮pienie epidemii mo偶e by膰 skutkiem bioterroryzmu a wi臋c 艣wiadomej dzia艂alno艣ci cz艂owieka.

Oznaki epidemii:
 • wyst膮pienie nag艂ych, szybko szerz膮cych si臋 masowych zachorowa艅 lub zgon贸w,
 • brak skuteczno艣ci leczenia w rutynowej terapii wyst臋puj膮cych powszechnie chor贸b,
 • wzrost zachorowa艅 na chorob臋 endemiczn膮 /endemia to utrzymywanie si臋 danej choroby zaka藕nej b膮d藕 nie zaka藕nej na okre艣lonym terenie na tym samym poziomie/.

Oznaki epidemii, kt贸ra mo偶e by膰 wynikiem bioterroryzmu:
 • du偶a liczba niewyja艣nionych zachorowa艅 w kr贸tkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,
 • pocz膮tek zachorowa艅 jest nie wyja艣niony,
 • nag艂y, nieoczekiwany wzrost zachorowalno艣ci i umieralno艣ci z powodu znanych chor贸b,
 • nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, kt贸ra nie opuszcza艂a kraju,
 • jednoczesne wyst臋powanie zachorowa艅 na podobne choroby na obszarach nie po艂膮czonych terytorialnie,
 • nietypowe 藕r贸d艂o zaka偶enia: aerozol, woda, 偶ywno艣膰.

Co robi膰 aby w przypadku zagro偶enia chroni膰 siebie i najbli偶szych:
 • nie lekcewa偶 ostrych objaw贸w osobowych, kt贸re wyst膮pi艂y nagle i skontaktuj si臋 z lekarzem w celu przebadania,
 • nie lekcewa偶 sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe w kr贸tkim czasie wyst膮pi艂y u ciebie i u osoby lub os贸b, z kt贸rymi mia艂e艣 kontakt,
 • przestrzegaj termin贸w szczepie艅 ochronnych,
 • skontaktuj si臋 z lekarzem, je艣li wyst膮pi膮 u ciebie nag艂e nietypowe objawy chorobowe a ty niedawno powr贸ci艂e艣 z egzotycznego kraju.

Kiedy istnieje podejrzenie epidemii:
 • unikaj du偶ych zbiorowisk ludzkich,
 • unikaj kontaktu z osob膮 chor膮 twarz膮 w twarz,
 • je艣li wyst膮pi艂y u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowa艂e艣 si臋 z osob膮 chor膮 za艂贸偶 na twarz mask臋 z gazy lub bibu艂y co zmniejszy ryzyko zaka偶enia innych,
 • przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,
 • rygorystycznie przestrzegaj zalece艅, zakaz贸w i nakaz贸w wydawanych przez w艂adze i s艂u偶by odpowiedzialne za bezpiecze艅stwo sanitarno – epidemiologiczne.
 
Profilaktyka przeciwpo偶arowa w budynkach mieszkalnych.
 
Profilaktyka przeciwpo偶arowa w budynkach mieszkalnych polega na w艂a艣ciwym przygotowaniu budynk贸w do ochrony przeciwpo偶arowej poprzez wykonanie nast臋puj膮cych przedsi臋wzi臋膰:
 • usuni臋cie wszystkich zb臋dnych materia艂贸w 艂atwopalnych,
 • zabezpieczenie budynk贸w w podr臋czne 艣rodki ga艣nicze i w podr臋czny sprz臋t ga艣niczy
 • przygotowanie i oznakowanie wyj艣膰 zapasowych, korytarzy przej艣膰, z kt贸rych powinny by膰 usuni臋te wszystkie przedmioty,
 • oszklenie wszystkich otwor贸w okiennych na strychach, w piwnicach, klatkach schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych itp.(zapobiega przedostaniu si臋 iskier, a tym samym rozprzestrzenianiu si臋 ognia),
 • utrzymanie w odpowiednim stanie dojazd贸w i punkt贸w czerpania wody .
 • kontrolowanie instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej
 • zachowanie ostro偶no艣ci podczas korzystania z piec贸w w臋glowych,
 • zapoznanie si臋 ze sposobami likwidacji po偶ar贸w w zarodku,
 • przy wej艣ciach (w艂azach) z klatki schodowej na strych i ze strychu na dach powinny by膰 zainstalowane mocne, wygodne drabinki.
 • zapoznanie si臋 z zasadami alarmowania stra偶y po偶arnej oraz innych s艂u偶b ratowniczych.

Na drzwi i okna, na klatkach schodowych i przej艣ciach mi臋dzy nimi, wyj艣ciach na dach itp. nie zak艂ada膰 krat. Krata utrudnia ewakuacj臋 podczas po偶aru oraz wyd艂u偶a czas oczekiwania na pomoc stra偶ak贸w. W obawie przed z艂odziejami nale偶y zak艂ada膰 kraty z mo偶liwo艣ci膮 otworzenia ich od wewn膮trz, klucz nale偶y zostawi膰 w miejscu znanym wszystkim domownikom. Pami臋ta膰 nale偶y, 偶e mo偶e to by膰 jedyna droga ewakuacji. Korytarzy i doj艣膰 do mieszka艅 nie nale偶y zastawia膰 sprz臋tami, gdy偶 w ten spos贸b utrudnia si臋 drog臋 ewakuacji oraz doj艣cie ratownik贸w.

W ramach profilaktyki przeciwpo偶arowej przy eksploatacji urz膮dze艅 energetycznych:
 • nie stosowa膰 bezpiecznik贸w o wi臋kszej mocy, ni偶 wskazane, nie „watowa膰 bezpiecznik贸w topikowych,
 • u偶ywa膰 tylko tyle odbiornik贸w pr膮du elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, nadmierne obci膮偶enie instalacji powoduje przegrzewanie si臋 przewod贸w, wypalanie styk贸w w gniazdkach i puszkach rozga艂臋藕nych,
 • nie eksploatowa膰 uszkodzonych urz膮dze艅 elektrycznych,
 • nie ustawia膰 sprz臋tu telewizyjnego i radiowego „na nie wentylowanych rega艂ach, na p贸艂kach ob艂o偶onych ksi膮偶kami i innymi materia艂ami palnymi, poniewa偶 powolne i d艂ugotrwa艂e nagrzewanie zakurzonych przedmiot贸w mo偶e doprowadzi膰 do zap艂onu,
 • nie pod艂膮cza膰 odbiornik贸w energii poprzez stosowanie prowizorek oraz przed艂u偶aczy elektrycznych,
 • nie ustawia膰 elektrycznych urz膮dze艅 grzewczych w pobli偶u materia艂贸w palnych (mebli, firanek itp.).

W ramach profilaktyki przeciwpo偶arowej przy eksploatacji urz膮dze艅 gazowych:
 • nie przechowywa膰 w mieszkaniu wi臋cej ni偶 2 butle gazowe o 艂adunku nie przekraczaj膮cym 11 kg (nie pod艂膮czonych do urz膮dze艅 gazowych),
 • nie przechowywa膰 butli gazowych w pomieszczeniach poni偶ej poziomu terenu (piwnicach, klatkach schodowych). Gaz propan-butan jest ci臋偶szy od powietrza i w przypadku zalegania grozi wybuchem,
 • nie zatyka膰 przewod贸w wentylacyjnych, poniewa偶 w przypadku braku odpowiedniej ilo艣ci powietrza gaz nie ulega ca艂kowitemu spalaniu i wtedy powstaje niewyczuwalny tlenek w臋gla i mo偶na ulec zatruciu,
 • okresowo zleca膰 czyszczenie kana艂贸w wentylacyjnych i kominowych; zaniedbanie tych czynno艣ci jest cz臋sto przyczyn膮 艣miertelnych zatru膰 tlenkiem w臋gla, szczeg贸lnie w czasie k膮pieli w 艂azienkach, wyposa偶onych w piece gazowe,
 • nie nale偶y ogrzewa膰 mieszkania kuchni膮 gazow膮, gdy偶 takie praktyki bardzo cz臋sto ko艅cz膮 si臋 powa偶nymi zatruciami,
 • stosuj膮c gazowe urz膮dzenia promiennikowe wyposa偶one w katalizatory nale偶y pami臋ta膰, 偶e mog膮 by膰 u偶ywane w pomieszczeniach o powierzchni powy偶ej 40 m2, w kt贸rych nie przebywaj膮 stale ludzie,
 • nie ustawia膰 urz膮dze艅 grzewczych w pobli偶u materia艂贸w palnych (mebli, firanek itp.).

Nieostro偶no艣膰 i niezachowanie elementarnych zasad bezpiecze艅stwa po偶arowego to przyczyny powstania wi臋kszo艣ci po偶ar贸w, dlatego nale偶y:
 • nie pozwala膰, by dzieci bawi艂y si臋 ogniem otwartym, materia艂ami pirotechnicznymi czy urz膮dzeniami elektrycznymi. Nigdy nie pozostawia膰 ma艂oletnich dzieci bez opieki,
 • nie spala膰 艣mieci w 艣mietnikach,
 • nie zapr贸sza膰 ognia w zsypie na 艣mieci,
 • nie pali膰 papieros贸w w 艂贸偶ku lub fotelu przed za艣ni臋ciem,
 • nie zapala膰 艣wiec stoj膮cych pod p贸艂kami lub lamp z aba偶urem przylegaj膮cym bezpo艣rednio do palnych mebli. Nagrzewanie mo偶e trwa膰 wiele godzin, a偶 do momentu zapalenia,
 • nie pozostawia膰 w艂膮czonej kuchenki gazowej bez dozoru. Kipi膮ca woda z garnka mo偶e doprowadzi膰 do wybuchu zgaszonego, ulatniaj膮cego si臋 gazu,
 • nale偶y posiada膰 ga艣nic臋 proszkow膮 o wadze minimum 2 kg, kt贸r膮 w razie konieczno艣ci b臋dzie mo偶na ugasi膰 po偶ar w zarodku. Tak膮 ga艣nic膮 mo偶na gasi膰 pal膮ce si臋 urz膮dzenia elektryczne b臋d膮ce pod napi臋ciem.
 • Kiedy wyje偶d偶amy na d艂u偶szy czas z domu musimy pami臋ta膰 o wy艂膮czeniu urz膮dze艅 elektrycznych od zasilania oraz zaworu gazowego jak i wody. S膮siadom pozostawiamy informacj臋, gdzie b臋dziemy przebywa膰. W przypadku posiadania butli gazowej nale偶y dok艂adnie zakr臋ci膰 zaw贸r.

Danuta Nowacka