Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

Zadaniem Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach p. Ryszarda Błaszczyka jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach należy:

 1. reprezentowanie rady gminy,
 2. zwoływanie sesji rady,
 3. przewodniczenie obradom rady gminy,
 4. ustalenie porządku obrad i przyjmowanie do niego poprawek przed sesją,
 5. nadzorowanie obsługi kancelaryjnej posiedzeń rady,
 6. przeprowadzenie głosowania jawnego nad projektami uchwał,
 7. podpisanie protokołów z sesji i podjętych uchwał,
 8. zarządzanie przerw w obradach,
 9. zarządzanie wyboru komisji skrutacyjnej,
 10. zapewnienie realizacji uprawnień rady,
 11. kontrolowanie pracy komisji rady.