Czwartek,  7 grudnia 2023, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski


Dane inspektora ochrony danych udost臋pnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 

W贸jt Gminy Osi臋ciny informuje, 偶e Inspektorem Ochrony Danych w Urz臋dzie Gminy Osi臋ciny jest:

  • Imi臋 i nazwisko inspektora ochrony danych: Zbigniew Tumi艅ski;
  • Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych:   zbigniewtuminski.iod@gmail.com
  • kontakt osobisty: Urz膮d Gminy Osi臋ciny ul. Wojska Polskiego 14 w Pi膮tki w godz.        od 10:30 do 13:00
  • Numer telefonu: 506 482 650

Informacja dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Osi臋ciny

W zwi膮zku z realizacj膮 wymog贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys艂uguj膮cych Pani/Panu prawach z tym zwi膮zanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urz膮d Gminy Osi臋ciny i Gmin臋 Osi臋ciny z siedzib膮 przy ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osi臋ciny jest: W贸jt Gminy Osi臋ciny.

2. Je艣li ma Pani/Pan pytania dotycz膮ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia艂ania Urz臋du Gminy Osi臋ciny, a tak偶e przys艂uguj膮cych Pani/Panu uprawnie艅, mo偶e si臋 Pani/Pan skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urz臋dzie Gminy Osi臋ciny za pomoc膮 adresu e-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, zawartych um贸w oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 w celu/celach:

1) wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze;

2) realizacji um贸w zawartych z kontrahentami;

3) w pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udost臋pnionych przez Administratora mog膮 by膰 wy艂膮cznie:

1) organy w艂adzy publicznej oraz podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne lub dzia艂aj膮ce na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w zakresie i w celach, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa;

2) inne podmioty, kt贸re na podstawie stosownych um贸w, przetwarzaj膮 dane osobowe, dla kt贸rych Administratorem jest W贸jt Gminy Osi臋ciny.

6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

7. Posiada Pani/ Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych i sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usuni臋cia, prawie wniesienia sprzeciwu.

8. W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶onej przez t臋 osob臋 ma prawo do cofni臋cia tej zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

11. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w sytuacji gdy przes艂ank臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi臋dzy stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 profilowane.

 

 W贸jt Gminy Osi臋ciny