Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
HISTORIA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI W GMINIE OSIĘCINY W XIX i XX WIEKU

WSTĘP
Współczesna Gmina Osięciny funkcjonuje już ponad 40 lat. Od 1990 roku jest to
gmina samorządowa. Jednak początki samorządu gminnego sięgają drugiej połowy XIX
wieku i reform z czasów zaboru rosyjskiego. To wtedy powołano także gminę Osięciny -
odpowiednik współczesnej Gminy.
Ówczesne gminy, formalnie samorządowe, podlegały kontroli ze strony urzędników
carskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, do już ustanowionego
systemu systemu gminnego, dodano rady gminne. W 1933 roku weszła w życie reforma
samorządu gminnego jednolitego dla całej II Rzeczpospolitej (tak zwana ustawa scaleniowa).
W czasie I i II wojny światowej gminy wykonywały ściśle polecenia władz
okupacyjnych.
Po II wojnie światowej stopniowo ograniczano samorząd gminny, aż do jego
zniesienia w 1950 roku. W czasach PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę
podziału kraju na gromady (1954-1972).
Od 1973 roku zaczęto naprawiać błędy i ustanowiono większe gminy. Ówcześnie
ustanowiony podział gminny w większości funkcjonuje do dziś, co stanowi dowód na to, że
się sprawdził. Właśnie w 1973 roku powołano współczesną Gminę Osięciny.
Od 1990 roku gminy funkcjonują według nowych norm prawnych ustalonych
w ustawie z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie dziejów administracji i samorządu
obszaru Gminy Osięciny na przestrzeni ostatnich 150 lat wraz z przedstawieniem osób, które
tworzyły samorząd i lokalną administrację.


Pełny tekst historii samorządu - pobierzPoczątki Samorządu Gminnego w Gminie Osięciny - pobierz