Wtorek,  16 kwietnia 2024, Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Podpisanie umowy na dostawę kruszywa wapiennego
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek  a Firmą: Transport-Handel-Usługi, Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na zadanie pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizację  dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.500 ton.

 

    Wartość umowy: 146.985,00 zł

    Termin realizacji zadania: do 30 września 2020 rokuMonika Fabisiak