Czwartek,  7 grudnia 2023, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Zawiadomienie o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 wrze艣nia 2020 r.
11/08/2020
.

Zawiadomienie

o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 wrze艣nia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci
i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) W贸jt Gminy Osi臋ciny zawiadamia, i偶 uchwa艂膮 Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Osi臋ciny z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej op艂aty (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko ? Pomorskiego z 2020 r. poz. 3875) dokonano zmiany stawek op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020 r.


W zwi膮zku z powy偶szym obowi膮zuj膮ca od dnia 1 wrze艣nia 2020 roku stawka miesi臋czna op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi
21,00 z艂.


Zwolnienie w cz臋艣ci z op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj膮cych bioodpady stanowi膮ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysoko艣ci 3,00 z艂 miesi臋cznie od stawki okre艣lonej powy偶ej.


Stawka op艂aty podwy偶szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je偶eli w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie wype艂nia obowi膮zku zbierania odpad贸w komunalnych w spos贸b selektywny wynosi 63,00 z艂 miesi臋cznie od osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰.


Wysoko艣膰 op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki op艂aty i danych podanych w deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z艂o偶onej do W贸jta Gminy Osi臋ciny

Op艂at臋 uiszcza si臋 miesi臋cznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia ka偶dego miesi膮ca, kt贸rego obowi膮zek ponoszenia op艂at dotyczy


Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach zawiadomienie
o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstaw臋 do wystawienia tytu艂u wykonawczego.


Pouczenie:

  • Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w贸jt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki op艂aty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie jest obowi膮zany do z艂o偶enia nowej deklaracji i uiszcza op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko艣ci podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, 偶e stanowi podstaw臋 do wystawienia tytu艂u wykonawczego.

  • W my艣l art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych b臋d膮cych podstaw膮 ustalenia wysoko艣ci nale偶nej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre艣lonej w deklaracji ilo艣ci odpad贸w komunalnych powstaj膮cych na danej nieruchomo艣ci, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obowi膮zany z艂o偶y膰 now膮 deklaracj臋 w terminie do 10 dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana. Op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko艣ci uiszcza si臋 za miesi膮c, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana.

  • Wed艂ug art. 6m ust. Ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie mo偶e z艂o偶y膰 deklaracji zmniejszaj膮cej wysoko艣膰 zobowi膮zania z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyj膮tkiem przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si臋, je偶eli w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci z艂o偶y now膮 deklaracj臋 zmniejszaj膮c膮 wysoko艣膰:

1) zobowi膮zania z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwi膮zku ze 艣mierci膮 mieszka艅ca w terminie do 6 miesi臋cy od dnia tego zdarzenia;

2) op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zwi膮zku z informacj膮 lub korekt膮 faktur, uzyskan膮 z przedsi臋biorstwa wodoci膮gowo-kanalizacyjnego.


W贸jt Gminy Osi臋ciny
Jerzy Izydorski