Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Podpisanie umowy na demontaż azbestu
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek   a Firmą: LEWIR Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 85, 02-739 Warszawa  reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu - Grzegorza Lewandowskiego na zadanie pod nazwą: Demontaż, transport  i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny.

                                          

Przewidywana ilość odpadów do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 21,81 Mg (1429,65 m2), a do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 139,81 Mg (9164,55 m2 ).

 

Termin realizacji: do dnia 31 października 2020 r.

Cena jednostkowa brutto za 1 Mg:

- 390,00 zł za demontaż, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

- 390,00 zł za załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

 

  Monika Fabisiak